Contact

Museum of Warsaw

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warsaw
phone (+48) 22 635 16 25
fax (+48) 22 831 94 91
www.muzeumwarszawy.pl
[email protected]

Monument Interpretation Centre

ul. Brzozowa 11/13
00-278 Warsaw
phone (+48) 22 635 34 02
www.ciz.muzeumwarszawy.pl
[email protected]

 

Capital Cultural Education Centre

ul. Jezuicka 4
00-281 Warsaw
phone (+48) 22 277 06 11, 01
www.scek.pl
[email protected]

Old Gunpowder House

ul. Boleść 2
00-259 Warsaw
phone (+48) 22 277 06 11
www.scek.pl/teatr/stara-prochownia
[email protected]

Old Town Culture House

Rynek Starego Miasta 2
00-272 Warsaw
phone (+48) 22 831 23 75
www.sdk.pl
[email protected]

© Warsaw Tourist Office