Polityka plików cookie / About this cookie policy

Niniejsza Polityka plików cookie wyjaśnia, czym są pliki cookie i jak ich używamy. Przeczytaj, żeby zrozumieć, czym są pliki cookie, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakie są rodzaje używanych przez nas plików cookie, jakie informacje zbieramy za pomocą plików cookie oraz w jaki sposób te informacje są wykorzystywane i jak kontrolować preferencje dotyczące plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób korzystamy, przechowujemy i przechowujemy Twoje dane osobowe, zobacz naszą Politykę prywatności.
Możesz w dowolnym momencie zmienić lub wycofać swoją zgodę na Deklarację Cookie na naszej stronie internetowej. Dowiedz się więcej o tym, kim jesteśmy, jak możesz się z nami skontaktować i jak przetwarzamy dane osobowe w naszej Polityce prywatności
oraz Klauzuli informacyjnej RODO.

Twoja zgoda dotyczy domeny szlakpiwnic.pl.

This Cookie Policy explains what cookies are and how we use them. You should read this policy to understand what cookies are, how we use them, the types of cookies we use i.e, the information we collect using cookies and how that information is used and how to control the cookie preferences. For further information on how we use, store and keep your personal data secure, see our Privacy Policy.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy and Disclaimer (GDPR).
Your consent applies to the following domains: szlakpiwnic.pl

Czym są pliki cookie? / What are cookies ?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które służą do przechowywania drobnych informacji. Pliki cookie są zapisywane na Twoim urządzeniu, gdy witryna jest ładowana w przeglądarce. Te pliki pomagają nam sprawić, aby strona działała poprawnie, uczynić ją bezpieczniejszą, zapewniać lepsze wrażenia użytkownika oraz zrozumieć, jak działa strona internetowa i analizować, co działa i gdzie wymaga poprawy.

Cookies are small text files that are used to store small pieces of information. The cookies are stored on your device when the website is loaded on your browser. These cookies help us make the website function properly, make the website more secure, provide better user experience, and understand how the website performs and to analyze what works and where it needs improvement.

Jak korzystamy z plików cookie? / How do we use cookies ?

Jak większość usług online, nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie własne i zewnętrzne pliki cookie do różnych celów. Własne pliki cookie są przede wszystkim niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny i nie gromadzą żadnych danych osobowych użytkownika.

Pliki cookie stron trzecich wykorzystywane w naszych witrynach służą głównie do zrozumienia działania witryny, interakcji z naszą witryną, zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług, dostarczania odpowiednich reklam i ogólnie lepszych i ulepszonych doświadczenie użytkownika i pomóc przyspieszyć przyszłe interakcje z naszą witryną.

As most of the online services, our website uses cookies first-party and third-party cookies for a number of purposes. The first-party cookies are mostly necessary for the website to function the right way, and they do not collect any of your personally identifiable data.

The third-party cookies used on our websites are used mainly for understanding how the website performs, how you interact with our website, keeping our services secure, providing advertisements that are relevant to you, and all in all providing you with a better and improved user experience and help speed up your future interactions with our website.

Jakiego rodzaju cookies używamy? / What types of cookies do we use ?

Niezbędne: niektóre pliki cookie są niezbędne, abyś mógł w pełni korzystać z pełnej funkcjonalności naszej witryny. Pozwalają nam utrzymywać sesje użytkowników i zapobiegać zagrożeniom bezpieczeństwa. Nie zbierają ani nie przechowują żadnych danych osobowych.

Statystyki: te pliki cookie przechowują informacje, takie jak liczba odwiedzających witrynę, liczbę unikalnych użytkowników, które strony witryny odwiedzono, źródło odwiedzin itp. Dane te pomagają nam zrozumieć i przeanalizować wydajność witryny i gdzie wymaga poprawy.

Preferencje: Te pliki cookie pomagają nam przechowywać twoje ustawienia i preferencje przeglądania, takie jak preferencje językowe.

Essential: Some cookies are essential for you to be able to experience the full functionality of our site. They allow us to maintain user sessions and prevent any security threats. They do not collect or store any personal information. For example, these cookies allow you to log-in to your account and add products to your basket and checkout securely.

Statistics: These cookies store information like the number of visitors to the website, the number of unique visitors, which pages of the website have been visited, the source of the visit etc. These data help us understand and analyze how well the website performs and where it needs improvement.

Preferences: These cookies help us store your settings and browsing preferences like language preferences.

The below list details the cookies used in our website.

CookieDescription
GDPR Cookie Consent Plugin

Plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent i służy do przechowywania informacji, czy użytkownik wyraził zgodę na użycie plików cookie. Nie przechowuje żadnych danych osobowych.

--- The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Google Analytics

Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do obliczania danych odwiedzających, sesji, kampanii i śledzenia wykorzystania witryny w raporcie analitycznym witryny. Pliki cookie przechowują informacje anonimowo i przypisują losowo generowany numer w celu identyfikacji unikalnych użytkowników.

---

This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, camapign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assigns a randoly generated number to identify unique visitors.
Polylang - wybór językaPlik zapisuje wybór domyślnego języka witryny: polski lub angielski. Nie zapisuje danych osobowych.

The file saves the choice of the default language of the site: Polish or English. Does not save personal data.

 W jaki sposób możesz kontrolować ustawienia cookie? / How can I control the cookie preferences ?

Jeśli zdecydujesz się zmienić swoje preferencje podczas sesji przeglądania, możesz kliknąć kartę „Polityka prywatności i plików cookie” na ekranie. Spowoduje to ponowne wyświetlenie powiadomienia o zgodzie, umożliwiając zmianę preferencji lub całkowite wycofanie zgody.

Ponadto różne przeglądarki zapewniają różne metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez strony internetowe. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby blokować / usuwać pliki cookie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zarządzać i usuwać pliki cookie, odwiedź wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

Should you decide to change your preferences later through your browsing session, you can click on the „Privacy & Cookie Policy” tab on your screen. This will display the consent notice again enabling you to change your preferences or withdraw your consent entirely.

In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies. To find out more out more on how to manage and delete cookies, visit wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.