Polityka prywatności

1. NASZ CEL:
1.1. Wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmianie uległy obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, aktualne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zostały ujęte w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

1.2. Przedmiotowa Polityka Prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie Ciebie o aspektach procesu odnoszącego się do pozyskania, przetwarzania oraz zabezpieczenia Twoich danych osobowych.

2. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA POLITYKI PRYWATNOŚCI:

2.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych pozyskiwanych za pośrednictwem strony internetowej www.szlakpiwnic.pl podczas wykonywania przez osoby fizyczne czynności takich jak: przeglądanie zawartości strony internetowej.

2.2. Wszelkie działania podejmowane przez Administratora podlegają przepisom prawa powszechnie obowiązującego na terenie Polski, w tym odnoszącego się do zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”.

2.3. Administrator zapewnia transparentność przetwarzania danych oraz kładzie szczególny nacisk na to, aby dane były zbierane jedynie w tym zakresie, jaki jest niezbędny dla wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to konieczne.

3. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM:

3.1 Administrator – uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia – stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

4.1. Administratorem danych osobowych, tj. podmiotem, który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, jest Dyrektor Stołecznego Biura Turystyki z siedzibą w Warszawie.

4.2 Z Administratorem możesz się skontaktować:

a) listownie na adres: Pl. Defilad 1 (X piętro), 00-901 Warszawa;
b) przez e-mail: [email protected]

5. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

5.1.1 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, możesz się z nim skontaktować:

a) przez e-mail: [email protected];
b) telefonicznie: 22 656 64 86.

6. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POZYSKIWANYCH W TRAKCIE AKTYWNOŚCI UŻYTKOWNIKA NA STRONIE:

6.1. jakie dane przetwarzamy:

a) Dane pozyskiwane w trakcie aktywności użytkownika na naszym Portalu turystycznym nie identyfikują bezpośrednio osoby fizycznej i nie są uważane za dane osobowe (wykorzystywane przez nas pliki cookies, czy dane zapisane w logach dostępowych, nie służą do identyfikacji użytkownika), ale określone rodzaje informacji, takie jak zanonimizowany adres IP, pliki cookie, mogą być uważane za dane osobowe w UE / EOG lub w połączeniu z innymi informacjami. Jeśli takie informacje mogą być uważane za dane osobowe, traktujemy je jako dane osobowe.

6.2. źródła danych oraz cel ich przetwarzania:

a) pliki cookies:

 • cookies (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie wykazywanej przez niego aktywności w sieci Internet;
 • pliki te wykorzystywane są w celach technicznych, do celów bezpieczeństwa oraz pozwalają na parametryzację, np. zapamiętanie odwiedzin na stronie i preferencji użytkownika dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, rozmiar czcionki, układ, rozmieszczenie treści i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę ze stroną). Za pomocą plików cookies dostarczane są nam m.in. informacje statystyczne o ruchu użytkowników, ich aktywności oraz sposobie wykorzystania strony internetowej.
 • nie wykorzystujemy plików cookies w celu zapamiętywania preferencji użytkownika i personalizowania naszej strony w zakresie wyświetlania treści oraz dopasowywania reklam, a jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, to użytkownik przy pierwszym wejściu na Portal zostanie o tym poinformowany poprzez wyrażenie zgody;
 • pliki cookies pozwalają na gromadzenie takich danych, jak np. adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki;
 • pliki cookies nie są szkodliwe dla Twoich komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania, nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
 • nie są wykorzystywane do ustalenia tożsamości użytkownika
 • są wykorzystywane na Portalu w oparciu o akceptację przez użytkownika rekomendowanych ustawień, wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

b) logi dostępowe:

 • Administrator gromadzi informacje dotyczące korzystania ze strony przez jego użytkowników w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te są zbierane do celów związanych z administrowaniem strony, w szczególności wykorzystywane są w rozpoznawaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz zarządzaniu stroną. Z ww. źródła pochodzą następujące dane:
  • adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;
  • czas nadejścia zapytania;
  • pierwszy wiersz żądania http;
  • kod odpowiedzi http;
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik;
  • informacje o przeglądarce użytkownika;
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
  • w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie), zbierane są adres IP. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, obejmujące informację o oglądalności naszej strony. Zestawienia te nie zawierają danych pozwalających na identyfikację (określenie Twojej tożsamości).

6.3. wykorzystywane narzędzia:

a) pliki cookie pozwalają także tworzyć anonimowe statystyki odwiedzających naszą stronę. W tym celu Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich. Używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Informacje wytworzone przez pliki cookies na temat Twojego korzystania ze strony, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. Dane pobierane w ww. celu pozwalają m.in. na:

 • monitorowanie ruchu na naszej stronie;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony, co umożliwia ulepszenie jego struktury i zawartości.

6.4. wtyczki społecznościowe:

a) na naszej stronie stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe, w szczególności przekierowujące do takich portali: jak Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Korzystając z ich funkcji, możesz dzielić się lub polecać zamieszczone na naszej stronie treści. Niemniej korzystanie z ww. funkcji może nieść za sobą konsekwencje w postaci pobierania przez portale społecznościowe Twoich danych, w szczególności serwis uzyskuje informacje o tym, że użytkownik odwiedza naszą stronę z konkretnego adresu IP lub ID urządzenia. Może to być niezależne do tego, czy dany użytkownik jest subskrybentem danego serwisu czy nie oraz czy jest w danym momencie do serwisu społecznościowego zalogowany.

6.5. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

a) podstawą prawną, uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych osobowych, jest:

 • nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności, a także ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

6.6. okres przechowywania danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 6.2-6.3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.7. dobrowolność podania danych:

a) pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”, wykorzystywanymi przez nas lub przez zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie z naszej strony. Szczegółowe informacje na temat ustawień oraz wyłączenia cookies w poszczególnych przeglądarkach są dostarczane przez twórców przeglądarek na ich stronach;

b) informujemy, że możesz uniemożliwić zapisywanie danych, które zostały pozyskane przy pomocy plików cookies oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl;

c) miej na względzie, że w sytuacji, gdy jesteś zalogowany w danym serwisie społecznościowym, serwis ten może samoczynnie przyporządkowywać Twoją wizytę na stronie do profilu Użytkownika. Taka sama sytuacja ma miejsce także wówczas, gdy udostępniasz („lubi”, „poleca” etc.) daną treść z naszej strony. Wylogowanie z danego serwisu na czas wizyty na stronie spowoduje, że dany serwis społecznościowy nie będzie mógł przypisać wizyty do danego konta.

7. ODNOŚNIKI DO STRON INTERNETOWYCH INNYCH PODMIOTÓW:

7.1. Strony internetowe, do których odnośniki umieszczone są na stronie www.szlakpiwnic.pl, podlegają ich własnej polityce prywatności (w tym w zakresie wykorzystywania plików cookies). Zachęcamy do zapoznawania się z treścią zapisów dotyczących prywatności, a umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ ZE STOŁECZNYM BIUREM TURYSTYKI ZA POŚREDNICTWEM KORESPONDENCJI E-MAIL BĄDŹ TELEFONICZNIE:

8.1 cel przetwarzania danych osobowych:

a) dane osobowe, które nam podajesz kontaktując się z nami, przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania, a także ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami;

8.2. jakie dane przetwarzamy:

b) w przypadku kontaktu przetwarzamy następujące Twoje dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, ewentualnie numer telefonu, stanowisko;

8.3. podstawa prawna przetwarzania danych:

a) podstawą prawną uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na komunikacji z użytkownikami strony internetowej oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami;

8.4. okres przechowywania danych:

a) Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;

8.5. dobrowolność podania danych osobowych:

a) w przypadku kontaktu z nami, podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie.

9. PODMIOTY, KTÓRYM UDOSTĘPNIANE SĄ DANE OSOBOWE:

9.1 Każdorazowo katalog odbiorców Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług, z jakich korzystasz. Katalog odbiorców danych wynika również z Twojej zgody lub z przepisów prawa oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez Ciebie w trakcie korzystania z należącej do nas strony.

a) Twoje dane przetwarzane są na zlecenie Administratora przez podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, marketingową, usługi hostingu lub usługi teleinformatyczne, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Administrator, a także podmioty dostarczające oprogramowanie, w tym systemy do analizy ruchu na stronie;

b) w związku ze stosowaniem tzw. wtyczek społecznościowych, efektem korzystania przez Ciebie z tych linków, jest umożliwienie ww. portalom społecznościowym pobierania danych, np. zapisanych w plikach cookies;

c) w związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzia Google Analitycs Twoje dane mogą być przekazywane Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA;

d) w zakresie, w jakim jest to niezbędne i w sytuacji, w której wynika to z treści bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami, Twoje dane, w szczególności adres IP, są udostępniane organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym organom administracji publicznej (np. Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

10. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG:

10.1. Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google Inc z siedzibą w USA. Przekazywanie odbywać się będzie na postawie regulacji zabezpieczających ochronę danych osobowych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

11. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

11.1 Informacje, które gromadzi Administrator w związku z Twoją aktywnością na naszej stronie, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie jako osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

11.2 Administrator nie poddaje Twoich danych procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

12. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

Aby skorzystać z poniższych praw, a także w przypadku wszelkich pytań dotyczących zakresu i realizacji praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe Administratora i Inspektora Ochrony Danych Osobowych w pkt. 4 i 5 Polityki prywatności). Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Informacji o działaniach podjętych zgodnie z żądaniem osoby, której dane dotyczą, Administrator udziela w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje ww. osobę o przyczynach opóźnienia.

12.1 prawo dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO):

a) jesteś uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych, a jeżeli nie jest to możliwe o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach jej przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

12.2 prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych (art. 16 RODO):

a) uprawnienie obejmuje swym zakresem Twoje prawo do:

 • żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (żądanie musi uwzględniać cele przetwarzania).

12.3 prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych (art. 17 RODO):

a) masz prawo żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • została cofnięta zgoda, na której opiera się przetwarzanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO (usługi oferowane bezpośrednio dziecku).

b) prawo do bycia zapomnianym nie ma charakteru bezwzględnego – jest ograniczone w zakresie wskazanym w ust. 3 art. 17 RODO.

12.4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO):

a) ograniczenie przetwarzania danych osobowych polega na konieczności ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania. Przetwarzanie danych wykraczające poza ich przechowywanie jest możliwe tylko, jeżeli zaistnieje jedna z następujących przesłanek:

 • wyraziłeś na to zgodę;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej;
 • z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego;

b) Administrator danych osobowych jest zobowiązany do ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zaistnieje jedna z następujących przesłanek:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO; w takim przypadku ograniczenie przetwarzania następuje automatycznie, na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem (nie istnieje żadna podstawa przetwarzania danych z art. 6 albo art. 9 RODO), żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • osoba, której dane dotyczą, zażąda od administratora danych zastosowania ograniczenia przetwarzania w stosunku do danych, które zgodnie z zasadą ograniczenia przechowywania danych powinny zostać usunięte, ale które są potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przysługujących tej osobie lub wobec niej;
 • został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO; w takim przypadku ograniczenie przetwarzania następuje automatycznie, na okres pozwalający administratorowi stwierdzić, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, tj. na czas potrzebny do ustalenia, czy sprzeciw jest zasadny.

12.5 prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):

a) możesz skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany;

b) Administrator wydaje dane dostarczone przez Ciebie w formie pozwalającej na ich odczyt przez komputer;

c) możliwe jest również żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu. Bezpośrednie przesłanie danych przez jednego administratora do innego może mieć miejsce, gdy możliwa jest komunikacja między dwoma systemami, w zabezpieczony sposób oraz gdy system otrzymujący ma techniczną możliwość otrzymania przychodzących danych.

12.6 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO):

a) masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym profilowania zwykłego, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją;
 • na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;

b) konsekwencją wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora jest zakaz dalszego przetwarzania danych. Jednak Administrator jest uprawniony do dokonania oceny, czy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zachodzą ww. sytuacje, Administrator może nadal przetwarzać dane objęte sprzeciwem. Jeśli nie zgadzasz się z oceną przeprowadzoną przez Administratora, możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

c) następstwem wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego jest zakaz dalszego przetwarzania danych w tym celu. Zatem mimo wniesienia sprzeciwu dopuszczalne jest dalsze przetwarzanie danych w innych celach, takich jak w szczególności dochodzenie roszczeń wobec osoby, której dane dotyczą.

12.7 prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO):

a) masz prawo w dowolnym momencie odwołać zgodę;

b) skutkiem wycofania zgody jest brak możliwości przetwarzania w przyszłości danych osobowych z powołaniem się na tę podstawę. Jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

12.8 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

a) przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

13. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI:

13.1 Z uwagi na ciągły rozwój i postęp techniki, niniejsza polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie konieczności aktualizowana.

13.2 O zmianie treści polityki prywatności zostaniesz poinformowany z 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie nowej wersji dokumentu na naszej stronie.

13.3 Aktualne brzmienie polityki prywatności obowiązuje od dnia 19 lipca 2018 r.

© Stołeczne Biuro Turystyki