Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa
tel. (+48) 22 635 16 25
fax (+48) 22 831 94 91
www.muzeumwarszawy.pl
sekretariat@muzeumwarszawy.pl

Centrum Interpretacji Zabytku
ul. Brzozowa 11/13
00-278 Warszawa
tel. (+48) 22 635 34 02
www.ciz.muzeumwarszawy.pl
ciz@muzeumwarszawy.pl

 

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
ul. Jezuicka 4
00-281 Warszawa
tel. (+48) 22 277 06 11, 01
www.scek.pl
info@scek.pl

Stara Prochownia SCEK
ul. Boleść 2
00-259 Warszawa
tel. (+48) 22 277 06 11
www.scek.pl/teatr/stara-prochownia
info@scek.pl		

Staromiejski Dom Kultury
ul. Rynek Starego Miasta 2
00-272 Warszawa
tel. (+48) 22 831 23 75
www.sdk.pl
sdk@sdk.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

osób kontaktujących się ze Stołecznym Biurem Turystyki za pośrednictwem korespondencji email:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dyrektor Stołecznego Biura Turystyki zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem, pisząc na adres: Pl. Defilad 1 (X piętro, pok. 1051), 00-901 Warszawa, e-mail: sekretariat@warsawtour.pl lub kontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres e-mail: iod@warsawtour.pl.

2. Przetwarzamy Twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas pytania (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej).

3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Tobie odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie.

5. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.