Data: 05/03/2021
Godzina: 18:30 - 20:00
Lokalizacja: Centrum Interpretacji Zabytku, ul. Brzozowa 11/13


Wiedeńskie kolekcje sztuki, zgromadzone w wielu znanych muzeach i galeriach, należą do najcenniejszych na świecie. W krótkim pasażu przez usytuowany w centrum historycznym stolicy Austrii „kwartale muzealnym”, napotkamy przede wszystkim słynną ze swej jakości kolekcję Kusthistorisches Museum. To tutaj wiszą portrety hiszpańskiej rodziny królewskiej pędzla Velazqueza, znane wszystkim obrazy Bruegela, Rubensa, Rembrandta, Tycjana, Tintoretta… Kolekcja Starych Mistrzów jest odbiciem upodobań przedstawicieli rodu Habsburgów, sprawujących do 1918 roku cesarską władzę nad CK Monarchią.

Wykład bezpłatny z okazji otwarcia Centrum Interpretacji Zabytku po przerwie.

Spotkanie odbędzie się na naszym profilu Facebook.

Prowadzący: dr Olaf Kwapis jest historykiem sztuki, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendystą La Fondazione Sbranti (Università di Pisa), adiunktem w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, badaczem średniowiecznej i nowożytnej sztuki włoskiej (specjalizacja: historia sztuki średniowiecznego i nowożytnego Rzymu) oraz organizatorem europejskich podróży edukacyjnych. Kierownik studiów podyplomowych „Historia sztuki. Interpretacje” oraz „Dziedzictwo  Śródziemnomorskie: Kultura, filozofia, sztuka” w Collegium Civitas w Warszawie.