Data: 22/03/2021
Godzina: 18:30 - 20:00
Lokalizacja: Centrum Interpretacji Zabytku, ul. Brzozowa 11/13


WYKŁAD Z CYKLU: POLSKIE SKARBY Z LIST UNESCO

Toruń znamy jako miasto Mikołaja Kopernika, kupców i słynnych na cały kraj pierników. Jego urok potwierdza zachowany zespół staromiejski. W ślad za oceną UNESCO dostrzegamy oryginalność średniowiecznych kamienic, charakterystycznych dla miast hanzeatyckich, wybitnego przykładu architektury świeckiej w postaci ratusza, nawiązującego do architektury Flandrii, a także kościołów, do których powstania przyczynili się niegdyś bracia Zakonu Najświętszej Marii Panny. Nasz spacer pomoże przypomnieć znaczenie i wartość materialnego dziedzictwa kulturowego miasta nad Wisłą.

Prowadzący: dr Olaf Kwapis jest historykiem sztuki, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendystą La Fondazione Sbranti (Università di Pisa), adiunktem w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, badaczem średniowiecznej i nowożytnej sztuki włoskiej (specjalizacja: historia sztuki średniowiecznego i nowożytnego Rzymu) oraz organizatorem europejskich podróży edukacyjnych. Kierownik studiów podyplomowych „Historia sztuki. Interpretacje” oraz „Dziedzictwo  Śródziemnomorskie: Kultura, filozofia, sztuka” w Collegium Civitas w Warszawie.

Sprawdź pozostałe wykłady w Muzeum Odbudowy Starówki – Centrum Interpretacji Zabytku.