Data: 27/01/2021
Godzina: 18:30 - 20:00


WYKŁAD Z CYKLU: SPACERY UNESCO

Okres tzw. niewoli awiniońskiej, symbolu słabości Rzymu jako centrum papieskiego dominium, pozostawił na południu Francji pałac, będący zarazem rezydencją i twierdzą. Tymczasowa siedziba papieża nad Rodanem była ośrodkiem władzy Kościoła przez 70 lat. Pałac papieski w Awinionie, splądrowany w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej, przekształcony na tkalnię i więzienie, od 1815 roku aż do dziś konserwowany i rekonstruowany, wraz z zerwanym mostem, katedrą i Petit Palais, stanowi centrum „prowansalskiego Rzymu”.

BILETY

Prowadzący: dr Olaf Kwapis jest historykiem sztuki, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendystą La Fondazione Sbranti (Università di Pisa), adiunktem w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, badaczem średniowiecznej i nowożytnej sztuki włoskiej (specjalizacja: historia sztuki średniowiecznego i nowożytnego Rzymu) oraz organizatorem europejskich podróży edukacyjnych. Kierownik studiów podyplomowych „Historia sztuki. Interpretacje” oraz „Dziedzictwo  Śródziemnomorskie: Kultura, filozofia, sztuka” w Collegium Civitas w Warszawie.

Sprawdź pozostałe wykłady w Muzeum Odbudowy Starówki – Centrum Interpretacji Zabytku.Spotkajmy się przed pałacem papieskim w Awinionie | ONLINE