Data: 03/02/2021
Godzina: 18:30 - 20:00


WYKŁAD Z CYKLU: SPACERY UNESCO

Kompleks rezydencjonalny w Akwizgranie (dzisiejsze Aachen), dawnej stolica cesarstwa Karola Wielkiego, stanowi unikatowy przykład renesansu karolińskiego. Nie brak tu wyraźnych motywów przypominających o dziedzictwie rzymskim, takich jak rzeźby wilczycy (związanej z legendą o Romulusie i Remusie) czy szyszki (symbolu władzy duchowej). W ten sposób zmaterializowała się idea „drugiego Rzymu”. Jednym z najważniejszych obiektów zachowujących pamięć starożytnego imperium jest kaplica pałacowa, zbudowana na rzucie ośmiokąta, w którą wmontowano antyczne spolia, pochodzące z Rzymu, Mediolanu i Rawenny – dawnych stolic Zachodniego Cesarstwa.

BILETY 5 zł

Prowadzący: dr Olaf Kwapis jest historykiem sztuki, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendystą La Fondazione Sbranti (Università di Pisa), adiunktem w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, badaczem średniowiecznej i nowożytnej sztuki włoskiej (specjalizacja: historia sztuki średniowiecznego i nowożytnego Rzymu) oraz organizatorem europejskich podróży edukacyjnych. Kierownik studiów podyplomowych „Historia sztuki. Interpretacje” oraz „Dziedzictwo  Śródziemnomorskie: Kultura, filozofia, sztuka” w Collegium Civitas w Warszawie.

Sprawdź pozostałe wykłady w Muzeum Odbudowy Starówki – Centrum Interpretacji Zabytku.Spotkajmy się przed katedrą w Akwizgranie | ONLINE