Data: 04/04/2022
Godzina: 14:30 - 19:15


Projektowanie przestrzenne to cykl ćwiczeń pozwalających na rozwinięcie uzdolnień przestrzennych, uczących abstrakcyjnego myślenia, zaznamiających z różnymi właściwościami materiałów takich jak tektura, karton, glina itp.
Realizowane tematy /czasem budzące duże zdziwienie/ ułatwią zrozumienie i zrealizowanie zadań podczas egzaminów na Architekturę wnętrz, Wzornictwo przemysłowe, Scenografię.

poniedziałek, godz. 14.30-19.15
Piwnice Staromiejskie SCEK, ul. Jezuicka 4 (wejście od ul. Brzozowej19:15

wiek uczestników: 16-20 lat

Prowadzący: Kalina Downar – Zapolska

Zapraszam!Projektowanie przestrzenne