Data: 24/08/2020 - 29/08/2020
Godzina: 10:00 - 14:30
Lokalizacja: Stara Prochownia SCEK, ul. Boleść 2


Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. KEN zaprasza uczniów warszawskich szkół do udziału w Letniej Akademii Filozofii 2020 – cyklu warsztatów, wykładów i dyskusji, które prowadzą zaproszeni goście.
Temat przewodni cyklu LAF 2020: „Czas i historia”.

Czas i historia

Fizycy w swej codzienne pracy radzą sobie bez definicji czasu. Do przeprowadzania eksperymentów wystarcza im miara, jaką wyznaczają zdarzenia regularnie się powtarzające w jednym układzie takie, jak wahnięcia wahadła czy przejścia elektronów między powłokami w atomie. W kwestii tego, czym jest sam czas fizyczny nie ma między naukowcami zgody. Czy czas istnieje niezależnie od zachodzących w nim zdarzeń? Czy to on upływa, czy raczej one płyną w nim? Są i tacy fizycy, którzy twierdzą, że czas w ogóle nie istnieje inaczej niż jako nasz sposób doświadczania i opisywania świata. Tak więc pytanie o naturę czasu fizycznego jest jednym z tych, które mimo rozwoju nauki pozostało przedmiotem filozoficznych w istocie spekulacji.

Czas jest jednak tajemniczy nie tylko jako wymiar fizyczny, ale również jako być może najważniejszy z wymiarów metafizycznych. Po pierwsze jest materią naszej świadomości – to w czasie myślimy, doświadczamy i odczuwamy. Czy słusznie zatem filozofowie wyobrażali sobie cel owego myślenia – prawdę – jako coś niezmiennego i wiecznego, czyli ponadczasowego? W drugim ze swych metafizycznych znaczeń czas jest więc może samą istotą dynamicznego świata, który bardziej niż bytem jest stawaniem się?

Filozoficzne koncepcje czasu zmieniały się wraz tempem przemian historycznych, jakich doświadczały społeczeństwa i ich kulturową interpretacją. Jak wyglądały te zależności? Czy można powiedzieć, że im szybciej toczyła się historia, tym większego metafizycznego znaczenia nabierał czas? A może decydujące znaczenie miał zanik religijnej interpretacji dziejów? W jaki zatem sposób doświadczamy czasu obecnie? Czy w życiu codziennym płynie on szybko czy może – wbrew wielości bodźców dostarczanych przez media – monotonnie i powtarzalnie? Jak badacze widzą nasze miejsce w dziejach – czy wciąż jesteśmy nowocześni? I jak opowiadają nam naszą historię – czy wciąż organizuje ją idea rozwoju czy raczej perspektywa jakiejś świeckiej wersji apokalipsy?

To tylko niektóre z pytań, które będą przedmiotem rozmów i medytacji podczas tegorocznej Letniej Akademii Filozofii. Do wspólnych rozważań prócz filozofów zaprosimy również przedstawicieli nauk przyrodniczych i społecznych. Wykłady, warsztaty i dyskusję poprowadzi osiemnaścioro badaczy i badaczek.

dr Jan Swianiewicz
koordynator merytoryczny

Szczegółowe informacje o wydarzeniu można znaleźć w aktualnościach na stronie SCEK
Wszelkie pytania prosimy kierować do Działu Organizacji SCEK:
📧 [email protected]
☎️ 22 277 06 18Letnia Akademia Filozofii