Data: 16/07/2020 - 19/08/2020
Godzina: Całodniowe
Lokalizacja: Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4


W ramach warszawskiej akcji „Lato w mieście” Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej organizuje konkurs teatralno-filmowy „Rusz komórką!”.
Konkurs skierowany jest do uczniów z warszawskich szkół podstawowych. Odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: 7-10 lat oraz 11-14 lat.

Motyw przewodni:

Motywem przewodnim konkursu „Rusz komórką!” jest hasło DOCENIAM. Hasło nawiązuje do obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego i stanu społecznej izolacji. Pragniemy tym samym skłonić uczniów do refleksji i kreatywnego rozwinięcia myśli „Doceniam to, co wokół mnie”.

Konkurs jest otwarty na wszelkie nieszablonowe pomysły teatralno–filmowe.

Zadanie konkursowe:

Zadaniem uczestników biorących udział w konkursie będzie stworzenie za pomocą telefonów komórkowych krótkich filmów, które będą w twórczy, autorski sposób odnosiły się do motywu przewodniego konkursu.

kategoria I: 7-10 lat

Zadaniem uczestników będzie wybranie dowolnego wiersza z kanonu lektur szkolnych oraz twórcze przedstawienie go w formie filmowej. Ważne, aby wiersz w twórczy, nieszablonowy sposób odnosił się do motywu przewodniego konkursu „Doceniam…” Wiersz może zostać wyrecytowany przez jedną osobę, kilka osób, bądź grupę; podzielony na „role”, przedstawiony w formie sceny, skeczu, piosenki oraz w każdej innej twórczej formie.

Wymagana długość filmu: maksymalnie 3 minuty

kategoria I: 11-14 lat

Zadaniem uczestników będzie przygotowanie autorskiej sceny odnoszącej się do motywu przewodniego konkursu „Doceniam…”  Przez „scenę” rozumiemy nagranie sceny filmowej, dialogowej bądź niemej, do której uczestniczy przygotują autorski scenariusz. Scenariusz może mieć wymiar zarówno fikcyjny, jak i dokumentalny. Scenariusz sceny powinien uwzględniać: jej rozpoczęcie, rozwinięcie, możliwy punkt kulminacyjny czy też zwrot akcji oraz zakończenie. W scenie mogą brać udział inni uczestnicy akcji „Lato w mieście”.

Wymagana długość filmu: maksymalnie 5 minut.

Warunki udziału w konkursie i zgłoszenia:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie elektronicznego formularza oraz załączenie do niego filmu.
Formularz zgłoszenia oraz szczegółowe informacje o konkursie.

Kontakt do Organizatora:

Organizatorem konkursu jest Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej. Wszelkie sprawy i zapytania związane z konkursem prosimy kierować do Działu Organizacji SCEK:
[email protected], tel. 22 277 06 11, 22 277 06 09

Terminy:

Termin przyjmowania prac upływa 19.08.2020 r.
Lista nagrodzonych filmów zostanie ogłoszona 14.09.2020 r. na stronie www.scek.pl

Nagrody w konkursie:

Wybrane filmy zostaną zaprezentowane na specjalnym, otwartym, pokazie finałowym w sali kinowej SCEK w terminie ogłoszonym po 14.09.2020 r.

Inicjatorki i koordynatorki konkursu „Rusz komórką!”

Dział Teatru SCEK:
Katarzyna Podurgiel
Edyta Ganc

Dział Sztuk Wizualnych:
Karolina OrłowskaKonkurs teatralno-filmowy "Rusz komórką!"