Data: 25/11/2021
Godzina: 18:00 - 19:30
Lokalizacja: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42


W wielkim mieście, „przestrzeń wspólna” jest ważną częścią naszego środowiska życia i może (powinna?) służyć zaspokojeniu różnych potrzeb lokalnej społeczności.

By tak się stało, warto włączyć mieszkańców w proces planowania i zmian, roztropnie rozważyć różne, często sprzeczne, potrzeby i racje – tak aby ostateczny efekt faktycznie poprawiał jakość życia i służył nawiązywaniu więzi międzyludzkich.

Jak się do tego zabrać i o czym pamiętać – o tym porozmawiamy na spotkaniu pokazując różne przykłady z pracy architektów/ek i praktyków/czek partycypacji.

Warsztaty poprowadzi Andrzej Jaworski – architekt, współzałożyciel i wspólnik działającej od 2010 roku pracowni JAZ+Architekci. Współautor kilkudziesięciu projektów urbanistycznych, architektonicznych i wystawienniczych. Od kilku lat specjalizuje się w partycypacyjnym projektowaniu przestrzeni miejskich i pracuje w interdyscyplinarnych zespołach razem z architektami krajobrazu, socjologami, psychologami środowiskowymi. Brał udział jako ekspert, w warsztatach, panelach dyskusyjnych i konferencjach tematycznie związanych z partycypacją w projektowaniu i projektowaniem dostosowanym do zmian klimatu.

Wydarzenie online odbędzie się na Facebooku Muzeum Warszawy.


Warsztaty realizowane w ramach projektu „Miasto tworzą obywatele. Cykl spotkań i warsztatów w Muzeum Warszawy”.