Data: 16/12/2019
Godzina: 18:30 - 19:45
Lokalizacja: Centrum Interpretacji Zabytku, ul. Brzozowa 11/13


Indyjskie Tadź Mahal jest jedną z najbardziej charakterystycznych budowli świata islamu. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że nie jest to meczet ani pałac, lecz mauzoleum, z którym związana jest tragiczna historia mogolskiego władcy i jego żony. Ze względów religijnych okazałe grobowce zaczęto wznosić w świecie islamu stosunkowo późno, ale i tak stały się nierzadko najsłynniejszymi obiektami architektury islamu na danych terenach, jak np. strzeliste Gonbade Qabus w Iranie oraz niezwykłe mauzoleum w Bucharze.

CYKL WYKŁADÓW: NIE TYLKO ARABESKI, CZYLI O SKARBACH ARCHITEKTURY ISLAMU

Architektura powstająca w świecie islamu od wieków fascynowała Europejczyków. Majestatyczne meczety i mauzolea oraz malownicze ogrody po dziś dzień przyciągają turystów i miłośników sztuki. Wykłady poświęcone architekturze świata muzułmańskiego pozwolą zrozumieć specyfi kę budownictwa arabskiego, tureckiego, perskiego i mogolskiego oraz poznać najbardziej wyjątkowe dzieła architektury islamu, które znalazły się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Prowadzący: dr Magdalena Pinker

Jest kuratorką Zbiorów Sztuki Orientalnej w Muzeum Narodowym w Warszawie i adiunktką w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się architekturą i sztuką arabską, w szczególności zagadnieniami związanymi z muzułmańskimi kolekcjami w zbiorach polskich muzeów oraz tematem miasta w kulturze islamu. Autorka publikacji na temat sztuki orientalnej, kuratorka wystaw poświęconych sztuce Wschodu.Czym właściwie jest Tadź Mahal, czyli o mauzoleach w świecie islamu