Muzeum Warszawy

Muzeum Warszawy

Muzeum poświęcone swojej historii ma prawdopodobnie każda stolica europejska. Jednak jak wiele z nich dla takiej placówki poświęca aż jedenaście swoich budynków (w dodatku unikatowych) i trzy wyjątkowe dziedzińce? Dzieje Warszawy bez wątpienia są opowieścią ciekawą, a niekiedy podziw budzącą i takie też powinno być miejsce, w którym to, co dla tej opowieści najważniejsze, chce się mieszkańcom stolicy i licznie przybywającym tu turystom przybliżyć. Idea zabezpieczania świadectw przeszłości naszego miasta narodziła się już za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. A rzeszę zwolenników zyskała w bardzo krótkim czasie. Kilka dekad później poświęciło się jej propagowaniu i wprowadzaniu w życie wiele znaczących instytucji. Były to Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet Warszawski, Ratusz, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Państwowe Muzeum Sztuk Pięknych oraz Muzeum Starożytności.

Od 1906 r. ośrodkami skupiającymi varsaviana były: Towarzystwo Miłośników Historii oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości. To ostatnie w 1914 roku w kamienicy Baryczkowskiej stojącej na pierzei północnej Starego Miasta założyło “muzeum starożytności polskich”, varsaviana trafiły zaś do zbiorów Muzeum Narodowego. Na trzy lata przed wybuchem wojny powołano do życia Muzeum Dawnej Warszawy. Jednak przenoszenie zbiorów do trzech zakupionych na jego potrzeby staromiejskich kamienic zostało przerwane w roku 1939. I niestety w pożodze wojennej większość eksponatów i pamiątek uległa zniszczeniu lub rozproszeniu. W inwentarzu stworzonym w roku 1950 znajdowało się zaledwie 169 pozycji. W chwili obecnej muzeum znajduje się w przebudowie, ale przed rozpoczęciem prac remontowych rozciągało się na osiem kamienic stojących po Stronie Dekerta warszawskiego Rynku i trzy budynki od strony ulicy Nowomiejskiej. Łatwo więc wyobrazić sobie wielkość i atrakcyjność jego zasobów.

Zobacz oficjalną stronę Muzeum Warszawy