Data: 09/12/2019
Godzina: 18:30 - 19:45
Lokalizacja: Centrum Interpretacji Zabytku, ul. Brzozowa 11/13


Po przemianach politycznych 1956 roku Sigalin stracił stanowisko. Pozostał jednak czynny zawodowo projektując i realizując największe warszawskie przeprawy mostowe – Trasę Starzyńskiego z mostem Gdańskim oraz Trasę Łazienkowską. Ponieważ nie udało mu się w 1956 roku zostać pełnomocnikiem ds. Wisły i przybliżyć Warszawy do rzeki, uznał że pod koniec życia przynajmniej zwróci miasto w jej kierunku.

CYKL WYKŁADÓW: SIGALIN

Tematem cyklu wykładów będzie życie i działalność Józefa Sigalina, pierwszego naczelnego architekta Warszawy po II wojnie światowej, współtwórcy Biura Odbudowy Stolicy i kierownika wielkich warszawskich powojennych inwestycji. Józef Sigalin przez blisko czterdzieści lat budował Warszawę. Wszystko, co wyznaczało rytm powojennego życia miasta – Trasa W-Z, Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa, Starówka, Pałac Kultury i Nauki, Zamek Królewski, Trasa Łazienkowska, aż po dolinę Wisły – związane jest w ten lub inny sposób z nazwiskiem Sigalina. Jego żywiołem była organizacja – a musimy pamiętać, że powojenne inwestycje były kampaniami, w których uczestniczyły niezliczone armie budowniczych, kolosalne ilości sprzętu, całe góry materiałów. Sigalin był dowódcą tych armii, strategiem tych operacji.

Prowadzący: dr Andrzej Skalimowski

Jest historykiem, absolwentem Instytutu Historycznego UW. Specjalizuje się w historii społecznej PRL, historii architektury oraz dziejach odbudowy Warszawy. Pracuje w Dziale Naukowym Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Członek redakcji miesięcznika „Nowe Książki”. Stypendysta Fundacji Kerstenów, laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów za najlepszą pracę doktorską (2017). Jego książka Sigalin. Towarzysz odbudowy otrzymała Nagrodę im. Karola Małcużyńskiego przyznawaną przez ZAiKS za twórczość w dziedzinie varsavianów, zdobyła wyróżnienie przyznane przez Kapitułę Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka oraz została nominowana do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.Władca warszawskich tras mostowych