Data: 24/03/2021
Godzina: 18:30 - 20:00
Lokalizacja: Centrum Interpretacji Zabytku, ul. Brzozowa 11/13


WYKŁAD Z CYKLU: SPACERY UNESCO

Jeśli myślimy o kierunkach ucieczki od niedogodności Rzymu, zarówno tych wywołanych upałem, jak i zamieszkami o różnym charakterze, spoglądamy w stronę znajdujących się na południu Castelli Romani. Miejsce, w którym już starożytni Rzymianie wznosili swoje wille, a później powstawały feudalne zamki, to świetny przykład zespołu nowożytnych podmiejskich rezydencji arystokratycznych. W pierwszej kolejności przyjrzymy się Frascati i znajdującym się tam: Villa Falconieri (La Rufina), Villa Tuscolana (La Ruffinella), Villa Aldobrandini, Villa Sora i Villa Torlonia.

Prowadzący: dr Olaf Kwapis jest historykiem sztuki, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendystą La Fondazione Sbranti (Università di Pisa), adiunktem w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, badaczem średniowiecznej i nowożytnej sztuki włoskiej (specjalizacja: historia sztuki średniowiecznego i nowożytnego Rzymu) oraz organizatorem europejskich podróży edukacyjnych. Kierownik studiów podyplomowych „Historia sztuki. Interpretacje” oraz „Dziedzictwo  Śródziemnomorskie: Kultura, filozofia, sztuka” w Collegium Civitas w Warszawie.

Sprawdź pozostałe wykłady w Muzeum Odbudowy Starówki – Centrum Interpretacji Zabytku.