Wykład poniedziałkowy

Wykład poniedziałkowy

Wykład poniedziałkowy

25 czerwca, 2018
18.30 - 19.45
Centrum Interpretacji Zabytku

Drezno. Od trwałej ruiny do rekonstrukcji

Drezno, miasto z jednym z najpiękniejszych kompleksów barokowych i rokokowych budynków w Europie, zostało zniszczone w przeprowadzonym przez aliantów dywanowym nalocie pod sam koniec drugiej wojny światowej. Początkowo zabytkowe śródmieście nie miało zostać kompleksowo odtworzone, ale pozostać w dużej części niezabudowane, a widok ruin – podobniej jak w Warszawie – nie był niczym rzadkim. Dopiero w ostatnim ćwierćwieczu przystąpiono do odbudowy, kierując się zbiorem rygorystycznie przestrzeganych zasad.

Cykl wykładów: Rotterdam, Hawr, Drezno. Nie tylko Warszawę odbudowano 

Odbudowa Warszawy po drugiej wojnie światowej była procesem długim, skomplikowanym, budzącym skrajne emocje i bardzo kontrowersyjnym. Zdaniem jednych zmiany koncepcji urbanistycznych oraz założeń estetycznych doprowadziły do chaosu przestrzennego, inni dostrzegają pozytywną stronę różnorodności. W tym kontekście interesujące jest to, jak poradzono sobie z przywracaniem do życia innych poważnie zniszczonych miast europejskich. Czy była to bardziej odbudowa, czy też przebudowa? Seria trzech wykładów poświęcona jest miastom, które – podobnie jak Warszawa – dotkliwie ucierpiały podczas wojny, a tragedia ta stała się punktem wyjścia do realizacji odmiennych wizji organizacji przestrzeni i dialogu z przeszłością.

Krzysztof Mordyński, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant Instytutu Sztuki PAN, kustosz w Muzeum UW, autor wystaw muzealnych, zajmuje się historią urbanistyki i architektury, ze szczególnym uwzględnieniem okresu realizmu socjalistycznego w Warszawie.