Wykład poniedziałkowy

Wykład poniedziałkowy

Wykład poniedziałkowy

14 maja, 2018
18.30 - 19.45
Centrum Interpretacji Zabytku

Castelli Romani. Wille rzymskiej arystokracji cz. 1

Od niedogodności Rzymu – upału, zamieszek o różnym charakterze – uciekano na południe do Castelli Romani, gdzie swoje wille wznosili już starożytni Rzymianie, a później powstawały feudalne zamki. To świetny przykład zespołu nowożytnych podmiejskich rezydencji arystokratycznych. Podczas wykładu przyjrzymy się mieście Frascati i znajdującym się tam: Villa Falconieri (La Rufina), Villa Tuscolana (La Ruffinella), Villa Aldobrandini, Villa Sora i Villa Torlonia.

Rzym za murami. Podmiejskie rezydencje papieskiej arystokracji

To intelektualna podróż do włoskiego Lacjum jako artystycznej ramy Rzymu, by zobaczyć najciekawsze obiekty znajdujące się poza murami Urbs i opowiedzieć fascynującą historię rezydencji papieskiej arystokracji. Czym dla nas jest Rzym? Jan Parandowski twierdził, że każdy ma taki Rzym, na jaki sobie zasłużył. Ten pocztówkowy – choć zawsze piękny – nie tworzy pełnego obrazu. Spotkanie umożliwi odnalezienie napięć, które określają specyfikę tego miejsca. Punktem wyjścia będzie centrum urbanistyczne, które kształtowało się od tysięcy lat i dziś układa się w fascynujący palimpsestowy wizerunek. Kolejnym krokiem będzie przejście do tego, co poza murami. Podmiejskie rezydencje papieskiej arystokracji to w pełni naturalna rama dla Rzymu, pozostająca z nim w ścisłej relacji, kształtująca także charakter życia w centrum.

dr Olaf Kwapis, historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendysta La Fondazione Sbranti (Universita di Pisa), adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, badacz średniowiecznej
i nowożytnej sztuki włoskiej (specjalizacja: historia sztuki średniowiecznego i nowożytnego Rzymu), organizator europejskich podróży edukacyjnych. Kierownik studiów podyplomowych Historia sztuki. Interpretacje w Collegium Civitas w Warszawie.