Wykład poniedziałkowy

Wykład poniedziałkowy

Wykład poniedziałkowy

26 marca, 2018
18.30 - 19.45
Centrum Interpretacji Zabytku

Nieznane oblicza wyspy Afrodyty

Spotkanie poświęcone będzie cypryjskim zabytkom na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Omówione zostaną oba stanowiska archeologiczne w Pafos, stanowisko w Chirokitii oraz „malowane kościoły” w Górach Troodos. Wskazane zostaną zabytki, które mogłyby trafić na listę, gdyby nie turecka okupacja części wyspy.

Cykl wykładów: Dziedzictwo UNESCO: zabytki Grecji i Cypru

Choć Grecję najczęściej kojarzymy ze starożytną cywilizacją, to okazuje się, że spośród 18 obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO siedem nie wywodzi się z tego okresu. Są to głównie bizantyńskie i postbizantyńskie kościoły, monastery i skupiska klasztorów, a także średniowieczne miasta. Celem dwóch z trzech wykładów będzie przybliżenie tego poantycznego greckiego dziedzictwa. Trzeci wykład poświęcony zostanie wyspie Afrodyty, na której znaleźć można aż trzy obiekty (w tym dwa starożytne) ze wspomnianej listy, a które szerzej są mało znane.

dr Przemysław Kordos, etnograf i literaturoznawca, zajmujący się szeroko pojętą tematyką nowej Grecji oraz Cypru. Jego doktorat dotyczył polskiego podróżnictwa do Grecji, potem zajął się kwestią tożsamości nowogreckiej, kulturą ludową w Grecji i na Cyprze oraz współczesną literaturą nowogrecką. Pracuje na Wydziale „Artes Liberales” UW.