Punkt Konsultacji Literackich SDK

Punkt  Konsultacji Literackich SDK

Punkt Konsultacji Literackich SDK

22 sierpnia, 2018
16.00 - 18.00
Staromiejski Dom Kultury

Punkt  Konsultacji Literackich – Klub Literacki SDK

PUNKT KONSULTACJI LITERACKICH – Przeznaczony jest dla osób jeszcze przed debiu-tem. Podczas indywidualnych rozmów z kryty-kiem lub literatem, można uzyskać ocenę swoich prac, otrzymać wskazówki. W SDK od 1985 r. Środy, w godz. 16.00 – 18.00. Koordynator: Beata Gula