Promocja talentów. Konkurs plastyczny

Promocja talentów. Konkurs plastyczny

Promocja talentów. Konkurs plastyczny

17 maja, 2018
Cały dzień
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej

Konkurs plastyczny organizowany w maju w ramach Wiosennych Konfrontacji Dzieci i Młodzieży ma na celu wyłonienie szczególnie utalentowanych młodych artystów i ich promocję. Podstawą do oceny, dokonywanej przez profesjonalne jury, są minimum trzy prace plastyczne uczestnika wykonane w danym roku szkolnym. Prace laureatów są prezentowane na wystawie w przestrzeniach Galerii Abakus SCEK.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz uczestników zajęć w domach kultury, klubach i placówkach edukacji pozaszkolnej na terenie Warszawy. Konkurs ma formułę otwartą. Tematyka zgłaszanych prac nie jest określona. Wiek uczestnika nie może przekraczać 19 lat.

szczegóły: www.scek.pl