Konkurs edukacyjny na reportaż

Konkurs edukacyjny na reportaż

Konkurs edukacyjny na reportaż

19 maja, 2018
Cały dzień
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej

Konkurs organizowany jest od 2010 roku przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej przy współpracy Biura Edukacji m.st. Warszawy oraz Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki.

Konkurs skierowany jest do uczniów warszawskich szkół. Wiek uczestników: 13-19 lat. Do udziału w konkursie mogą przystąpić uczniowie zgłaszający się indywidualnie lub uczniowie wytypowani przez szkoły, placówki wychowania pozaszkolnego, domy kultury, biblioteki.

 

szczegóły: www.scek.pl