Museum of Warsaw
Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warsaw
phone (+48) 22 635 16 25
fax (+48) 22 831 94 91
www.muzeumwarszawy.pl
sekretariat@muzeumwarszawy.pl

 

Monument Interpretation Centre
ul. Brzozowa 11/13
00-278 Warsaw
phone (+48) 22 635 34 02
www.ciz.muzeumwarszawy.pl
ciz@muzeumwarszawy.pl

Capital Cultural Education Centre
ul. Jezuicka 4
00-281 Warsaw
phone (+48) 22 277 06 01
www.scek.pl
info@scek.pl

Old Gunpowder House
ul. Boleść 2
00-259 Warsaw
phone (+48) 22 277 06 11
www.scek.pl/teatr/stara-prochownia
info@scek.pl

Old Town Culture House
Rynek Starego Miasta 2
00-272 Warsaw
phone (+48) 22 831 23 75
www.sdk.pl
sdk@sdk.pl